Vacker park i Urshult nära kyrkan -- Sverigeleden möter Banvallsledens anslutning mot Tingsryd.

Planning your return trip
Wie mann zurück kommen

Eftersom Banvallsleden inte går i ”cirkel”, måste du transportera dig till / från
start- och målpunkt och kanske även däremellan. Detta är inte helt okomplicerat
och det största problemet är förstås cykeln.
En BVL-färd kan se ut på många sätt – vi skissar här några alternativ.

 • Det enklaste är förstås att du startar på en plats och tar dig per cykel tillbaka
  till utgångspunkten efter avslutad färd. I så fall rekommenderar vi nog att du
  väljer samma väg tillbaka. Att chansa på annat blir både väsentligt längre och
  risken är uppenbar för mindre lyckade vägval, som avslutning på en trevlig
  cykelresa. BVL ser dessutom ganska annorlunda ut från ”andra hållet”. Det finns
  dock ett antal alternativ, som är värda att pröva (se under ”Alternativa vägval”).
 • Du hyr cykel på en plats och vill sluta färden på en annan och inte åter-
  komma till utgångspunkten. I så fall finns endast möjligheten att köpa en
  ”återtransportplats” på den eventuella cykeltransportservice, som håller på
  att byggas upp längs BVL i samband med cykelpaketen.
 • Du hyr cykel på en plats (eller färdas på din egen) och vill transportera dig
  själv + cykeln tillbaka till startpunkten. Förutom eventuellt existerande cykel-
  transportservice, kan du då själv nyttja allmänna färdmedel för återtransporten
  helt eller delvis. Cykeltransport på tåg/buss är i viss utsträckning möjlig (se
  under ”Cyklar på allmänna färdmedel”).
 • Antingen du hyr cykel eller färdas på din egen, så ordnar du att någon
  hämtar dig / er privat vid målpunkten. Hyrcykeln kan eventuellt lämnas vid
  målpunkten.
 • Antingen du hyr cykel eller färdas på din egen, så tar du (alternativt någon
  annan i sällskapet) dig tillbaka till utgångspunkten med allmänna färdmedel,
  där ni haft bilen långtidsparkerad och kör tillbaka denna till målpunkten. Hyr-
  cykeln kan eventuellt lämnas vid målpunkten.
 • Köp ett cykelpaket längs BVL – dessa är under utveckling på ett antal platser.
  Det finns möjligheter till särskild person- och cykeltransportservice efter
  överenskommelse (kapacitet för upp till 6 personer och 8 cyklar per tur).
  Det finns även cykelpaketalternativ (4 dagar, ca 150 km) runt sjön Åsnen,
  som utnyttjar BVL till en del. Kontakta turistbyrån i Alvesta.