Den väl bevarade järnvägsbron nära Piksborg vid sjön Bolmens södra ände.

Arbetet bakom Banvallsleden

Ett 30-tal välutrustade cyklister deltog i Banvallsledens invigning år 2003. Här en del
av BVL väster om Ljungby.   SCS

Banvallsleden har rekognoserats av Svenska Cykelsällskapet (SCS) under 1995–96 och kompletterats i flera etapper därefter. Projektet har utvecklats i samarbete med turist-, fritids- och kulturansvariga inom kommunerna i Halmstad, Ljungby, Alvesta, Tingsryd, Olofström och Karlshamn. Grundfasen i projektet (cykelturistleden) har finansierats av länsstyrelserna i Halland, Kronoberg och Blekinge. SCS har skyltat leden och har även hand om skyltunderhållet. Vägstandarden i övrigt sköts av kommunerna. Har du synpunkter på Banvallsleden, kontakta SCS.