Vacker park i Urshult nära kyrkan -- Sverigeleden möter Banvallsledens anslutning mot Tingsryd.

Cykelturistleder i grannskapet


Stationen i Hovmansbygd med pågående restaurering inom Karlshamn-Vislanda Järnvägssällskap.   SCS

Banvallsleden (BVL) håller samman ledsträckningen längs Halmstad-Bolmens järnväg samt Vislandabanan (Karlshamn-Vislanda-Bolmen). Flera andra cykeltu­ristleder finns i grannskapet, några går bitvis på delar av banvallen parallellt med BVL.

I väster kring Halmstad finner du Hylteslingan som har ett längre parti längs banvallen ut från Halmstad. Läs mer om Hylteslingan här: https://www.hylteslingan.se/

Cent­ralt från Alvesta ansluter Sverigeleden och Åsnen Runt som är skyltad åt båda hållen från Alvesta C. Sverigeleden är samskyltad med BVL mellan Alvesta och Torne samt mellan Hovmansbygd och Svängsta. Kartmaterial över flertalet av dessa leder kan beställas från SCS. Längs kusterna i väster och öster har två nya ledsystem växt fram – Kattegattleden respektive Sydostleden.