Här i Hovmansbygd nära Ebbamåla bruk och Mörrumsån möts Sverigeleden och Banvallsleden.

Den svenska allemansrätten

Omgivningarna kring sjön Åsnen är välkända fågellokaler. Här möter du både andfåglar, vadare, kungsörn och havsörn.    SCS

Att tänka på för alla om allemansrätten

Allemansrätten är en oskriven lag som gäller enskild person (= högst en familj) och bl.a innebär …

  • …att du får campa enstaka natt på annans mark men då på behörigt avstånd och utom synhåll från bebyggelse. Detta gäller även husbil och husvagn.
  • …att du får göra upp lägereld av kvistar och grenar som ligger på marken. Tänk på brandfaran, elda inte på berghällar och släck noga efteråt.
  • …att du får vandra fritt i skog och mark och cykla på befintliga vägar och stigar, så länge du inte gör skada på vegetationen.
  • …att all motorfordonstrafik i terrängen är förbjuden.
  • …att du givetvis inte får plocka eller skada fridlysta växter. De flesta andra växter är också vackrast där de står. Undvik också i möjligaste mån att störa fåglar under häckningstid.
  • …att inom fågelskyddsområden och naturreservat gäller strängare regler.

Du kan få mer detaljerad information hos Länsstyrelsen.

Att tänka på för cyklisten längs färdvägen

  • Visa vänlighet och hjälpsamhet mot andra i trafiken.
  • Färdas tyst och varsamt i terrängen.
  • Respektera de som bor och arbetar i närheten av leden.
  • Sätt en ära i att inte skräpa ner. Lämna inte ett enda bananskal eller kolapapper i naturen.