Här i Hovmansbygd nära Ebbamåla bruk och Mörrumsån möts Sverigeleden och Banvallsleden.

Efter alla stormar och översvämningar

Vintern 2004 kom stormen med stort S (orkanen Gudrun). Stora delar av Smålandsskogen blåste omkull och alla lediga fält fylldes av virke. På sina ställen ligger det delvis fortfarande kvar.   SCS

Sedan Banvallsleden (BVL) invigdes sommaren 2003 har en hel del inträffat. Delvis styrt av naturkrafterna, annat av samhällsutvecklingen. Sålunda går vädersommaren -04 inte till historien som den vänligaste. Det var mycket regnande och stora översvämningar, särskilt kring Ljungby (Lagan) och Ryssby. Och vid årsskiftet 04/05 kom så ORKANEN, som fällde en stor del av skogsbeståndet. Och efter den försökte stormen Per att trassla till det ytterligare.

Orkanen Gudrun spred stor förödelse i bygden. Gudrun svepte fram genom skogarna just över Banvallsleden, som tur var mestadels i längdriktningen. Kommunerna har röjt hela leden, som alltså åter är farbar i hela sin sträckning. Banvallen har inte fått några större skador, men en del ”vägförbättringar” kunde gjorts med jämnare material.

Vad som närmast kommer att åtgärdas är ”grönskan” på vissa partier. Och sedan återstår förstås de dyraste insatserna – utvecklingsarbetet med att restaurera ännu icke ”öppnade” sträckor. De delar som är mest aktuella här är avsnitten Torne–Grimslöv–Vislanda och Ryssby–Målaskog–Vislanda. Några grusvägar har även fått asfaltyta.

Den uppskyltade Banvallsleden håller god kvalitet och torde kunna glädja alla som väljer att färdas denna sträcka. Det blir en cykelresa genom svensk järnvägshistoria skulle man kunna säga – mycket lärorik och vacker. Tyvärr måste vi reservera oss för kvalitén under den period då skogsbolagen gör sina planerade avverkningar.