Här i Hovmansbygd nära Ebbamåla bruk och Mörrumsån möts Sverigeleden och Banvallsleden.

Här stämmer inte kartan helt

Kulturkvarteren vid Gamla Torg ligger centralt i Ljungby. The cultural area at Gamla Torg lies in the centre of Ljungby. Die Kulturviertel am Alten Markt im zentralen Ljungby.   LJUNGBY KULTUR & FRITID

Den långsiktiga målsättningen är att successivt kunna restaurera de delar av banvallen (ca 35 %), som nu är mer eller mindre oframkomliga. Detta meddelar vi då här. Sedan sker även mindre justeringar, främst i närheten av eller inom tätort, och här nedan följer några sådana insatser. Alla förändringar jämfört med huvudkartorna är noggrant uppskyltade i terrängen.

 • 1.  BVLs sträckning ut från Halmstad tätort har ändrats på ett kort avsnitt (tätortskarta 1).
 • 2.  BVL norr om Nybygget upp till Bygget har tillfälligt skyltats om p g a sönderriden banvall (kartsida 3).
 • 3.  BVLs sträckning har ändrats något vid västra infarten mot Lidhult p g a vägbygge (kartsida 4).
 • 4.  BVL har fått en ny (skyltad) alternativ sträckning mellan Lidhult och Byholma över Vrå (kartsida 4, Vrå ligger utanför kartbilden)
 • 5.  BVLs sträckning genom centrala Ljungby har ändrats något p g a utbyggnad av cykelvägnätet, samt en ny anslutning till samhället Lagan har skyltats upp (tätortskarta 5).
 • 6.  BVLs sträckning väster om Ljungby har ständigt ändrats p g a utbyggnad av ett fabriksområde (kartsida 6).
 • 7.  Ny anslutningsled från Ljungby upp till Lagan (delningspunkt med Sverigeleden) har skyltats upp.
 • 8.  BVL öster om Ljungby bort mot Tutaryd har ändrats. Banvallen har fått en ny sträckning utmed Rv 25 (kartsida 7). Sträckningen över Sickinge har upphört.
 • 9.  BVLs sträckning Ryssby-Sunnerå-Ryd-Vislanda-Blädingeås upphör (kartsida 9, Sverigeleden ligger dock kvar längs denna sträckning). BVLs nya passage är nu Ryssby-Målaskog-Åäng-Lönshult-Blädingeås.
 • 10.  Sverigeledens sträckning från Målasjön in mot Vislanda har blivit helt asfalterad (kartsida 10).
 • 11.  BVLs sträckning från Blädinge via Lästad ner till riksväg 23 har blivit helt asfalterad (kartsida 12).
 • 12.  Sverigeledens sträckning från Blädingeås ner till Vislanda har blivit helt asfalterad (kartsida 11 + 13).
 • 13.  BVLs anslutning till Olofström förlängdes 2008 ner till Näsum (och delningspunkten med Sverigeleden). Denna del har nu ytterligare förlängts ner till Sölvesborg.
 • 14.  Sverigeledns sträckning genom bygden kommer att ändras något mellan Bolmsö och samhället Lagan, men ligga kvar mellan Ryssby, Vislanda och Blädingeås.
 • 15.  Den kombinerade pendlings- och turistcykelleden Sydostleden (Växjö-Tingsryd-Simrishamn) invigdes år 2016 och går nu bitvis parallellt med Banvallsleden.
 • 16.  Sträckan Ryssby-Målaskog-sjön Tjurken har blivit helt belagd (se även under punkt 9). En kort bit väster om Åäng kan just nu inte skyltas upp på grund av markägaren, men det går att passera som enskild cyklist enligt allemansrätten.
 • 17. BVL-sträckan Åäng – Lönshult – Blädingeås – Blädinge – Oby/Lisebro har ändrats till Åäng – Mörhult – Sälhyltan – Vislanda – Kojtet – Oby/Lisebro p g a delvis upprustad banvall.