Vacker park i Urshult nära kyrkan -- Sverigeleden möter Banvallsledens anslutning mot Tingsryd.

Banvallsledens trycksaker

Banvallsledens informationsmaterial är mycket detaljerat. Ändringar i ledsträckning och service sker dock hela tiden, varför detta endast förmedlas via denna hemsida och genom tydlig skyltning i terrängen. Men det mesta faktamaterialet i karthäftet är ändå aktuellt under lång tid.


BVL:s karthäfte

(levereras i plastfolder)
Pris – SEK 130

Karthäftet (A4, 56 sid) innehåller detaljerade kartor (skala 1:50 000) över leden med omgivningar samt ett 20-tal tätortskartor över de större samhällena. Här finns ingående beskrivningar av alla sevärdheter samt över banvallens historia – allt presenterat på svenska, engelska och tyska. Många vackra färgbilder.


BVL:s servicefolder

BVLs servicefolder har numera ersatts av informationen på denna hemsida, men trycksaken bifogas ändå kartan, tills upplagan tar slut.


Folder över anslutningsleden
Olofström–Bromölla–Sölvesborg

Anslutningsleden från Ebbamåla till Olofström har förlängts i två etapper. Först ner till Sverigeleden vid Näsum och nu senast via Bromölla ner till Sölvesborg. En trevlig folder har tagits fram över dessa sträckor.


BVL:s affischer

A4-format (pris – SEK 10)
A3-format (pris SEK 20)

Banvallsledens affisch finns i två storlekar och pryder sin plats var den än hamnar. Plastar du in den så blir den extra tålig.


Alla trycksaker ovan kan erhållas från Svenska Cykelsällskapet via SCS-butiken. Allt material är i 4-färg och håller hög kvalitet. Gå till SCS-butiken: svenska-cykelsallskapet.se/scs-butiken/


Publicerad tåghistoria


Tågset med ånglok på den tidigare smalspåriga
järnvägen.   ABF LJUNGBY

Halmstad–Vislanda–Karlshamns järnväg är djupt förankrad i bygden. Den väcker stort intresse och många är villiga att engagera sig idéellt. Senaste bevis på detta är en studiecirkel inom ABF i Ljungby, som resulterat i en vandrande utställning, en bok ”En resa på spåret från Karlshamn till Halmstad” (256 sid, ca-pris 175 kr) och ett videoband (60 min, ca-pris 200 kr). Temat är historier kring och historien bakom banvallen. Är du intresserad kan du kontakta Bengt Friberg 0454-176 03.