Den väl bevarade järnvägsbron nära Piksborg vid sjön Bolmens södra ände.

Banvallsledens banvall

Vacker sträcka på Banvallsleden utmed
sjön Åsnen.     MATS HOLMQUIST

De delar av banvallen som nyttjas just nu för cykelturistleden håller skiftande kvalitet och några delar är asfalterade. Banvallen från Halmstad upp till Simlångsdalen och från Karlshamn upp till Svängsta samt delen längs Mörrumsån inom Olofströms kommun är asfalterad. I övrigt består banvallen av en grusbelagd, ibland bearbetad yta som är hård och bra, på kortare partier något grov. Sträckan mellan Ryssby och Målaskog belades för några år sedan, planer finns att fortsätta på detta sätt fram till Vislanda. Mellan Ryaberg och Bygget rids det ganska flitigt. Här har vi valt att tills vidare lägga ut leden på de fina småvägarna inom området.

Växtkraften hos grönskan är enorm och vegetationssäsongen så här långt söderut är lång. Grön mittsträng på vissa delar förekommer där trafiktrycket är lågt. Träden växer också in från sidorna. Här håller kommunerna nere växtligheten tämligen regelbundet och brukar också förbättra vägytan då så erfordras. Detta brukar ske en gång om året, men kan variera något.

Broarnas bärkraft och deras överbyggnad ses över regelbundet. Här är det dock fråga om gedigna konstruktioner som torde stå sig väl ett hundratal år framöver. Stationsmiljöerna slutligen är mestadels i privat ägo, antingen för permanentboende eller som sommarbostäder. Här bestämmer förstås varje enskild ägare själv, men en vision är att i framtiden skapa något liknande ett ”20 mil långt järnvägsmuseum”.

Viss biltrafik kan förekomma tillfälligt på banvallen. Dels har vi ännu inte hunnit spärra av alla delar, dels har givetvis markägarna tillgång till vägen. Skogsbolag och servicefordon måste också komma fram. Banvallsprojektet bygger på välvillig samverkan från samtliga markägare. Tänk på det när du färdas i terrängen. Självklart skräpar du inte ner, tänder eldar på olämpliga platser, för oväsen eller sågar ner träd. Allemansrätten gäller överallt utom på tomtmark och inom naturreservat. En begränsad försämring kan förekomma periodvis när skogsbolagen gör planerade avverkningar.