Här i Hovmansbygd nära Ebbamåla bruk och Mörrumsån möts Sverigeleden och Banvallsleden.

Framtida möjligheter

SCS har kvalitetsbedömt landets cykelturistleder.
Se SCS:s kvalitetsnorm

 

Banvallsleden just nu presenterar en cykelturistled, som av finansiella skäl länkar samman cykelbara delar av banvallen med lågtrafikerade småvägar. Detta system är tydligt skyltat i terrängen (röda skyltar). Cykelleden nyttjar banvallen på 65 procent av sträckan och omfattar ca 250 km.

Leden förenar Halmstads och Karlshamns attraktiva kustområden, följer Fylleån upp genom Simlångsdalen, passerar de vackra sjöarna Bolmen och Åsnen och avslutar med ett långt stycke längs Mörrumsån – ett av världens främsta laxfiskevatten.

Banvallsledens småvägar håller god standard, nästan alla är belagda. Själva banvallen är också asfalterad några mil i vardera änden in mot Halmstad respektive Karlshamn. I övrigt består banvallen av bra grusvägar. Du kan använda vilken cykel du vill längs leden, men bekvämast är en modell med ganska breda däck. Banvallsleden är nästan helt utan kupering och ligger vackert i terrängen.

Banvallsleden i framtiden är en unik satsning, eftersom banvallen finns kvar i så hög utsträckning och miljön runt denna är så attraktiv. Men banvallens utseende varierar just nu kraftigt – på vissa avsnitt växer 40 år gammal skog. En restaurering av dessa avsnitt och allmän upprustning av redan nu nyttjade delar, kostar bortåt 30–40 miljoner kronor. Då får vi en belagd led, röjning i den närmaste omgivningen samt en led ”helt” avlyst för biltrafik.

Då har också projektet nått sitt ursprungliga mål, d v s BVL har blivit en allaktivitetsled – för rullstolsburna, ryttare (på vissa sträckor), rullskidsåkare, vandrare, inliners, vanliga skidåkare vintertid – samt förstås cyklister. Det behövs friskvårdssatsningar i vårt bekväma samhälle, det behövs turistinitiativ i ”glesbygd”. Banvallsleden är ett utmärkt exempel på allt detta.

Olika arrangemang kan i framtiden länkas till BVL-projektet. Utlandsturister bör ha lätt att hitta hit och paketerbjudanden kan tas fram. Man bör kunna hyra utrustning på en plats och lämna tillbaka den på en annan, erhålla bagagetransport och smidigt kunna ta sig tillbaka till startpunkten. En annan vision är att restaurera järnvägsmiljöer längs BVL till ett 20 mil långt levande friluftsmuseum. Längs Mörrumsån håller dessutom ett ”ekomuseum” på att växa fram som primärt turistmål.

Den 25e maj 2018 invigdes Sveriges 30:e nationalpark vid sjön Åsnen. Banvallsleden passerar en av entréerna vid Trollberget, som bland annat erbjuder logi under tak för passerande.