Vacker park i Urshult nära kyrkan -- Sverigeleden möter Banvallsledens anslutning mot Tingsryd.

Bicycles on public transport
Radeln in gemeinnützige Beförderungsmittel

Att kunna få med sin cykel på allmänna färdmedel samtidigt som man själv
följer med är tyvärr ingen självklarhet i Sverige. Kapaciteten där detta går är
ofta låg och turtätheten gles. Sämst är förhållandena på järnväg (undantaget i
Skåne). Här nedan följer en sammanställning – kontrollera alltid själv innan,
villkoren ändras ofta snabbt.

PÅ FLYGET

 • Till/från Halmstad flygplats – ca 3 km från BVLs startpunkt – inga flygbussar.
  Förbindelse med Arlanda/Skyways – cyklar OK, gratis inom 20 kg frivikt.
 • Till/från Ängelholms flygplats – flygbussar till Helsingborg. Förbindelse med
  Arlanda/SAS + FlyMe – cyklar OK, och med Bromma/Kullaflyg – cyklar OK i mån
  av plats, kostnad 20 kr/kg.
 • Ronneby flygplats – flygbussar endast till Karlskrona. Förbindelse med
  Arlanda/SAS – cyklar OK, och med Bromma/Swedline – cyklar OK.

PÅ TÅGET

Här är bestämmelser och priser mycket varierande – helt olika mellan olika
bolag och regioner. Det mest intressanta i samband med BVL är förstås att
kunna ta sig från Halmstad till Karlshamn eller tvärtom tillsammans med sin
cykel på ett rimligt sätt. Här erbjuder danska DSB-First ett rimligt alternativ. Se
även www.trafikverket.se/cykel.
SKÅNETRAFIKEN är positiv till cykeltransporter. Här är cyklar tillåtna på alla
Pågatåg och Öresundståg – med några enstaka undantag. Under högtrafik
höst-vinter-vår är cyklar ej tillåtna (men alltså tillåtna under högtrafik
sommartid 15/6-15/8). På Pågatågen får det plats 10 cyklar per tågset – på
Öresundstågen 8 st.
Priset är lika med en barnbiljett (enkel resa). Intressanta sträckor är:

 • (2) Ängelholm-Helsingborg-Lund-Malmö
 • (4) Kristianstad-Hässleholm-Lund-Malmö
 • (5) Kristianstad-Hässleholm-Helsingborg

STATENS JÄRNVÄGAR (SJ) – en gång i tiden ”hela svenska folkets järnväg” – är
numera helt ointresserade av cykeltransporter (och för den delen även av annat
skrymmande gods).

MERRESOR trafikerar de inre delarna av Halland och Småland med Nässjö och
Värnamo som naven i trafiken. På sträckor av intresse i detta sammanhang är
cyklar tillåtna, avgiften är 30 kr enkel väg. Motorvagnarna heter Krösatågen.
Cyklar tas med i mån av plats (max två cyklar per avgång) – välj tåg i lågtrafik,
cykelplats går ej att boka. Intressanta sträckor är:

 • (86) Halmstad-Reftele-Värnamo
 • (95A) Värnamo-Rydaholm-Alvesta

PÅ BUSSEN

Busstrafik bedrivs av Länstrafiken – regionalt inom varje län. Över länsgränserna
finns vissa långbusslinjer, som trafikeras av ett antal bolag. Swebus och Svenska
Buss är här de största.
Inom BLEKINGETRAFIKEN är cyklar på buss generellt förbjudna (man har
endast handikappanpassade fordon utan lastutrymmen) med undantag för
kuststräckan Karlskrona-Ronneby-Karlshamn-Kristianstad (Swebus, K 500), där
cyklar är tillåtna i mån av plats och med förarens goda vilja.
Inom SKÅNETRAFIKEN är cykeltransporter i princip tillåtna på alla regionbussar
i mån av plats. Cykelkostnad = barnbiljett (enkel väg). Normalt kan man få med
två cyklar per avgång.
Inom HALLANDSTRAFIKEN är cykeltransporter i princip tillåtna på alla
regionbusslinjer i mån av plats och utrustning. Cykelkostnad = 1 zonavgift.
Sträckningar av intresse:

 • N318 Halmstad-Simlångsdalen-Lidhult
 • G123 Växjö-Huseby-Älmhult
 • G145 Växjö-Alvesta-Ljungby-Halmstad
 • G240A Växjö-Tingsryd-Ronneby
 • G240B Växjö-Tingsryd-Ryd
 • G270 Växjö-Alvesta-Värnamo
 • G273 Ljungby-Värnamo
 • G370 Växjö-Tingsryd-Karlshamn
 • K500 Kristianstad-Karlshamn-Karlskrona (-Kalmar)
 • M8 Kristianstad-Helsingborg
 • M9 Kristianstad-Båstad
 • M11 Kristianstad-Markaryd-Halmstad
 • M12 Helsingborg-Båstad-Laholm
 • Flygbussar Ronneby-Karlskrona
 • Flygbussar Ängelholm-Helsingborg

PÅ BÅTEN

Färjor och båtar till och inom regionen har i allmänhet inga problem med cyklar
– ofta är transporten gratis. Sträckningar av större intresse:

 • Helsingborg-Helsingør (Danmark)
 • Varberg-Grenå (Danmark) – Stena Line
 • Karlskrona-Gdynia (Polen) – Stena Line
 • Karlshamn-Klapeida (Litauen)
 • Nogersund-Hanö (BlekingeTrafiken)
 • Karlshamns skärgård (BlekingeTrafiken)