Här i Hovmansbygd nära Ebbamåla bruk och Mörrumsån möts Sverigeleden och Banvallsleden.

Så här är läget just nu

Ulvö station, vackert beläget vid sjön Åsnen, invigdes 1874 av Oscar II.
Ulvö station, beautifully situated by lake Åsnen, was inaugurated in 1874 by Oscar II. Bahnhof Ulvö mit schöner Lage am See Åsnen, wurde 1874 von Oscar II eingeweiht.    SCS

De ursprungliga stationsmiljöerna längs Banvallsleden (ett 40-tal) finns bevarade i förvånansvärt hög grad. Ofta sitter stationsnamnen kvar på byggnaderna, trots att nästan alla numera är privata. Även miljöerna runt omkring ger ofta ett tämligen orört intryck. Här nedan har vi listat alla stationer och deras inbördes avstånd innan tågtrafiken drogs in.