Här i Hovmansbygd nära Ebbamåla bruk och Mörrumsån möts Sverigeleden och Banvallsleden.

Distanserna från två håll

Gammal skylt visar gränsen mellan Småland och Blekinge alldeles intill Mörrumsån strax söder om Fridafors.   SCS

Tabellen nedan anger avstånd längs den just nu uppskyltade BVL-leden, d v s den som går till 65 % på banvallen och till 35 % på småvägar. Huvudleden mäter då ca 250 km och anslutningslederna ca 55 km.