Svenska Cykelsällskapet
PresentationBVLfaktaKartor&ServiceBVLkommunerna
Kartor m m
Turistservice
Evenemang
Några sevärdheter
Alternativa vägval
Leder i närheten
Kartor m m

Maps etc   / Karten usw  

                                                                                                     

Banvallsledens trycksaker

Banvallsledens informationsmaterial är mycket detaljerat. Ändringar i ledsträckning och service sker dock hela tiden, varför detta endast förmedlas via denna hemsida och genom tydlig skyltning i terrängen. Men det mesta faktamaterialet i karthäftet är ändå aktuellt under lång tid.

   BVL:s karthäfte
    (levereras i plastfolder)
    Pris – SEK 130 + ev porto (SEK 40)

Karthäftet (A4, 56 sid) innehåller detaljerade kartor (skala 1:50 000) över leden med omgivningar samt ett 20-tal tätortskartor över de större samhällena. Här finns ingående beskrivningar av alla sevärdheter samt över banvallens historia – allt presenterat på svenska, engelska och tyska. Många vackra färgbilder.

 

   BVL:s servicefolder

BVLs servicefolder har numera ersatts av informationen på denna hemsida.

 

  

  

 

   Folder över anslutningsleden
   Olofström–Bromölla–Sölvesborg

Anslutningsleden från Ebbamåla till Olofström har förlängts i två etapper. Först ner till Sverigeleden genom Näsum och nu senast genom Bromölla ner till Sölvesborg. En trevlig folder har tagits fram över dessa sträckor.
   Sträckan ner till Sverigeleden i Näsum är skyltad med BVL:s ordinarie skyltar. Resterande sträcka använder en modell i något mindre format. 

 

 

 

 


  BVL:s affisch 
   Pris – A4-format (SEK 10) 
   Pris – A3-format (SEK 20)

Banvallsledens affisch finns i två storlekar och pryder sin plats var den än hamnar. Plastar du in den så blir den extra tålig.

 

 

Alla trycksaker ovan kan erhållas från turistbyråerna eller från Svenska Cykelsällskapet (via internetbutiken eller per postorder). Allt material är i 4-färg och håller hög kvalitet.

 

Publicerad tåghistoria 
Published railway history
Eisenbahngeschichte veröffentlicht


Tågset med ånglok på den tidigare smalspåriga
järnvägen.
Trains and steam engine on the formerly
narrow-gauge railway.
Eisenbahn mit Dampflok auf den einst
schmalspurigen Schienen.
  ABF LJUNGBY

Halmstad–Vislanda–Karlshamns järnväg är djupt förankrad i bygden. Den väcker stort intresse och många är villiga att engagera sig idéellt. Senaste bevis på detta är en studiecirkel inom ABF i Ljungby, som resulterat i en vandrande utställning, en bok "En resa på spåret från Karlshamn till Halmstad" (256 sid, ca-pris 175 kr) och ett videoband (60 min, ca-pris 200 kr). Temat är historier kring och historien bakom banvallen. Är du intresserad kan du kontakta Bengt Friberg 0454-176 03.

  Halmstad–Vislanda–Karlshamn’s Railway is deeply rooted in this area. It arouses tremendous interest, and many are willing to get involved voluntarily. The latest evidence of this is a study circle within ABF in Ljungby, which resulted in a travelling exhibition, a book "A Journey on the Track from Karlshamn to Halmstad" (256 pages, approx. 170 krona), and a video (60 minutes, approx. 200 krona). The theme is te story around, and the history behind, the railway. If you are interested please contact Bengt Friberg, 0454-176 03.

  Die Halmstad–Vislanda–Karlshamn-Bahn ist in dieser Gegend stark verwurzelt. Sie wecht grosses Interesse und viele wollen sich ideell engagieren. Der noueste Beweis dafür ist ein Studienkreis in der ABF in Ljungby, mit dem Ergebnis einer Wanderausstellung, eines Buches "Eine Reise auf den Schienen von Karlshamn nach Halmstad" (256 Seiten, zirka 170 kr) und eines Videobandes (60 Min, zirka 200 kr). Das Thema sind Geschichten um die Bahn herum u. die Geschichte der Bahn. Bist du daran interessiert? Rufe Bengt Friberg an, tel. 0454-176 03.