Svenska Cykelsällskapet
PresentationBVLfaktaKartor&ServiceBVLkommunerna
Banvallspropaganda
BVL:s banvall
Utgångspunkter
Avstånd längs BVL
En led i utveckling
Ändrade sträckningar
Stationsöversikt
Stationsöversikt

The stations along BVL   / Die BVL-Bahnhöfe  

                                                                                                     

Så här är läget just nu


Ulvö station, vackert beläget vid sjön Åsnen,
invigdes 1874 av Oscar II.
Ulvö station, beautifully situated by lake
Åsnen, was inaugurated in 1874 by Oscar II.
Bahnhof Ulvö mit schöner Lage am See Åsnen,
wurde 1874 von Oscar II eingeweiht.
  SCS

De ursprungliga stationsmiljöerna längs Banvallsleden (ett 40-tal) finns bevarade i förvånansvärt hög grad. Ofta sitter stationsnamnen kvar på byggnaderna, trots att nästan alla numera är privata. Även miljöerna runt omkring ger ofta ett tämligen orört intryck. Här nedan har vi listat alla stationer och deras inbördes avstånd innan tågtrafiken drogs in.