Svenska Cykelsällskapet
PresentationBVLfaktaKartor&ServiceBVLkommunerna
Banvallspropaganda
BVL:s banvall
Utgångspunkter
Avstånd längs BVL
En led i utveckling
Ändrade sträckningar
Stationsöversikt
Ändrade sträckningar

Corrected parts / Änderungsstrecken

                                                                                                     

Här stämmer inte kartan helt


Kulturkvarteren vid Gamla Torg ligger
centralt i Ljungby.
The cultural area at Gamla Torg lies in
the centre of Ljungby.
Die Kulturviertel am Alten Markt im
zentralen Ljungby.
  LJUNGBY KULTUR & FRITID

Den långsiktiga målsättningen är att successivt kunna restaurera de delar av banvallen (ca 40 %), som nu är mer eller mindre oframkomliga. Detta meddelar vi då här. Sedan sker även mindre justeringar, främst i närheten av eller inom tätort, och här nedan följer några sådana insatser. Alla förändringar jämfört med huvudkartorna är noggrant uppskyltade i terrängen.

•  BVLs sträckning ut från Halmstad tätort har ändrats på ett kort avsnitt
(tätortskarta 1).

•  BVL norr om Mahult upp mot Bygget har tillfälligt skyltats om p g a sönderriden banvall (kartsida 3).

•  BVLs sträckning har ändrats något vid västra infarten mot Lidhult p g a vägbygge (kartsida 4).

•  BVLs sträckning genom centrala Ljungby har ändrats något p g a utbyggnad av cykelvägnätet (tätortskarta 5). 

•  BVL öster om Ljungby bort mot Tutaryd har ändrats något p g a utbyggnad av mitträcken längs Rv 25 (kartsida 7).

•  BVLs sträckning från Målasjön in mot Vislanda har blivit helt asfalterad (kartsida 10).

•  BVLs sträckning från Blädinge via Lästad ner till riksväg 23 har blivit helt asfalterad (kartsida 12).

•  BVLs sträckning från Blädingeås ner till Vislanda har blivit helt asfalterad
(kartsida 11 + 13).

•  BVLs utfart från Ljungby åt NO över Sickinge har blivit helt asfalterad (kartsida 7).

•  BVL har fått en ny alternativ sträckning mellan Lidhult och Byholma över Vrå
(kartsida 4) 

•  BVLs anslutning till Olofström förlängdes 2008 ner till Näsum. Denna del har nu ytterligare förlängts ner till Sölvesborg.

•  BVLs utfart från Tingsryd vid campingplatsen har ändrats något.