Svenska Cykelsällskapet
PresentationBVLfaktaKartor&ServiceBVLkommunerna
Banvallspropaganda
BVL:s banvall
Utgångspunkter
Avstånd längs BVL
En led i utveckling
Ändrade sträckningar
Stationsöversikt
En led i utveckling

A route in progress / Ein Route im Entwicklung

                                                                                                     

Efter alla stormar och översvämningar


Vintern 2004 kom stormen med stort S
(orkanen Gudrun). Stora delar av smålands-
skogen blåste omkull och alla lediga fält
fylldes av virke, som delvis fortfarande
ligger kvar.  
SCS
 

Sedan Banvallsleden (BVL) invigdes sommaren 2003 har en hel del inträffat. Delvis styrt av naturkrafterna, annat av samhällsutvecklingen. Sålunda går vädersommaren -04 inte till historien som den vänligaste. Det var mycket regnande och stora översvämningar, särskilt kring Ljungby (Lagan) och Ryssby. Och vid årsskiftet 04/05 kom så ORKANEN, som fällde en stor del av skogsbeståndet. Och efter den försökte stormen Per att trassla till det ytterligare.

Orkanen Gudrun spred stor förödelse i bygden. Gudrun svepte fram genom skogarna just över Banvallsleden, som tur var mestadels i längdriktningen. Kommunerna har nu röjt hela leden, som alltså åter är farbar i hela sin sträckning. Banvallen har inte fått några större skador, men en del "vägförbättringar" kunde gjorts med jämnare material.

Vad som närmast kommer att åtgärdas är "grönskan" på vissa partier. Och sedan återstår förstås de dyraste insatserna – utvecklingsarbetet med att restaurera ännu icke "öppnade" sträckor. De delar som är mest aktuella här är avsnitten Torne–Grimslöv–Vislanda och Ryssby–Målaskog–Vislanda. Några grusvägar har även fått asfaltyta.

Den uppskyltade Banvallsleden håller god kvalitet och torde kunna glädja alla som väljer att färdas denna sträcka. Det blir en cykelresa genom svensk järnvägshistoria skulle man kunna säga – mycket lärorik och vacker.