www.banvallsleden.se - Svenska Cykelsällskapet
PresentationBVLfaktaKartor&ServiceBVLkommunerna
BVL-projektet
Kontaktadresser
Allemansrätten
Allemansrätten

The Right of Public Acces Das allgemeine Nutzungsrecht

                                                                                      

Den svenska allemansrätten


Omgivningarna kring sjön Åsnen är välkända
fågellokaler. Här möter du både andfåglar, vadare,
kungsörn och havsörn. 
  SCS
 

 

  Att tänka på för cyklisten längs färdvägen                   

Visa vänlighet och hjälpsamhet mot andra i trafiken.

Färdas tyst och varsamt i terrängen.

Respektera de som bor och arbetar i närheten av leden.

Sätt en ära i att inte skräpa ner. Lämna inte ett enda bananskal eller kolapapper i naturen.

 

  Att tänka på för alla om allemansrätten                         

Allemansrätten är en oskriven lag som bl a innebär…

…att du får slå upp ett lättviktstält för någon natt på annans mark
på behörigt avstånd från tomt.

…att du får göra upp lägereld av torra kvistar och grenar som ligger på marken. Tänk på brandfaran och elda inte på berghällar, de kan spricka.

…att du får vandra fritt i skog och mark och cykla på befintliga vägar och stigar, så länge du inte gör skada på vegetationen.

…att all motorfordonstrafik i terrängen är förbjuden. Man får heller inte ställa upp en husvagn var som helst.

…att du givetvis inte får plocka eller skada fridlysta växter. De flesta andra växter är också vackrast där de står. Undvik också i möjligaste mån att störa fåglar under häckningstid.

…att inom fågelskyddsområden och naturreservat gäller strängare regler.

                                                                                                                          

 

Du kan få mer detaljerad information hos Länsstyrelsen.