www.banvallsleden.se - Svenska Cykelsällskapet
PresentationBVLfaktaKartor&ServiceBVLkommunerna
BVL-projektet
Kontaktadresser
Allemansrätten
Presentation

Introduction  / Vorstellung 

                                                                                        

 

 

Banvallsleden (BVL) nyttjar två nedlagda smalspåriga tågsträckor, Halmstad – Bolmens och Karlshamn – Vislanda – Bolmens järnvägar, båda anlagda i slutet på 1800-talet och i drift fram till ca 1970. test

Gamla banvallar genom omväxlande landskap kan med fördel nyttjas för friluftsändamål. Banvallsleden binder samman två hav och flera turistområden. BVL är unik i Sverige, kanske i hela världen. Leden passerar ett 40-tal stationsmiljöer, alla mer eller mindre intakta. Till kommunhuvudorter vid sidan av leden finns anslutningsalternativ.

Servicen längs BVL är god med hotell, vandrarhem, campingar och stugbyar. Livsmedel finns i varje större samhälle och det går att hyra cykel på flera platser. Många sevärdheter passeras + förslag på returcykelresor.

Målsättning
  Att skapa världens längsta cykelturistled på banvall – 200 km.
  Att skapa en allaktivitetsled för cyklister, vandrare, skidåkare m fl.
  Att skapa ett 20 mil långt järnvägshistoriskt friluftsmuseum.

Finns just nu
  En attraktiv cykelturistled (250 km) – varav 65 % på banvall.
  Ett antal uppskyltade anslutningsalternativ.