www.banvallsleden.se - Svenska Cykelsällskapet
PresentationBVLfaktaKartor&ServiceBVLkommunerna
Halmstad
Ljungby
Alvesta
Tingsryd
Olofström
Karlshamn
Föreningar & byalag
Föreningar & byalag

                                                                                      

Kort presentation av föreningar och byalag

Grimslöv Mitt i Fågelriket (GMIF)
c/o Föreningslokalen, 340 32 GRIMSLÖV
Tel 0470-75 05 41
E-post  leif.fransson@nara.ica.se

Hemsida  www.gmif.se
Skatelövs samhällsförening arbetar för att hela Skatelöv ska vara en attraktiv plats för dess invånare och besökare. Vi underhåller en del av Banvallsleden, Sjöby badplats samt Generationsparken. Generationsparken ligger längs med Banvallsleden och där finns bland annat möjlighet att grilla och nyttja den asfalterade skate-ytan.

Generationsparken i Grimslöv.

Den återskapade Banvallen över fälten bort mot Torp.

Mörrumsåns Kultur- och Industriminnen (MKIEF)
c/o Urban Spjuth, Järnvägen 17, Torneå, 355 97 VÄXJÖ
Tel 0470-75 40 55
E-post
  u.s@blixtmail.sem

Målaskogs Bygdeförening
c/o Rune Håkansson, Tesås Norrgård 2, 341 76 RYSSBY
Tel 0372-420 33 (b), 070-564 20 33 (m)
E-post
 
rune.hakansson@lby.se
Hemsida  www.malaskog.se

Bro över sjön Immen ombyggd av Målaskogs
Bygdeförening med stöd av ett Leader-projekt.


Bron före ombyggnad...
Foto: Olle Arvidsson

... och efter
Foto: Raymond Arvidsson

Markägaren mot Åäng har tyvärr spärrat av Banvallen på en kort bit. Men man kan fortsätta enligt Allemansrätten!
Foto: Olle Arvidsson

Piggaboda Byförening
Piggaboda Kvarn, 342 52 VISLANDA
Tel 070-221 94 66
E-post
  christer.andersson5
@glocalnet.net

Nissastigsidyller
c/o Susanne Källén, Knallhult, Tångarna, 310 38 SIMLÅNGSDALEN

Vrå Bygdegårdsförening
Vrågården, Vrå
340 10 LIDHULT
Tel 035-800 74
E-post info@vrasocken.com
Hemsida www.vrasocken.com
Kontakt: Jonny Svensson, 070-89 85 61